Laboratuvar ve Analiz İmkanları
 • ICP (Inductivly Coupled Plasma) Spektrofotometresi (ARL-3520) 
 • UV Spektrofotometre (Beckman DU-530) 
 • Arazi Tipi Dijital Fotometre (Nanocolor PT-2) 
 • pH metre 
 • DO metre 
 • SCT metre 
 • Etüv 
 • Su banyosu 
 • Vakum Pompası 
 • Dozaj Pompası (3 adet) 
 • Hava Pompası 
 • Yakma Ocağı 
 • Manyetik Karıştırıcı 

Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde  içmesuyu ve atıksuların fiziksel ve kimyasal standart parametrelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. 

ANALİZ FİYATLARI