Gerçekleştirilen Faaliyetler
 • Akkuyu Nükleer Santralı mevcut durum saptanması işine ait deniz ortamı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi projesi, 2000.
 • İçmesuyu kaynağı olarak Eğirdir Gölünün Korunması Projesi, 1999.
 • Borçka Barajı ve hidrolektrik santralı çevresel etki değerlendirilmesi raporu, 1998,
 • Muratlı Barajı ve hidroelektrik santralı çevresel etki değerlendirilmesi raporu, 1998,
 • Nükleer santrallar için özel çevresel etki değerlendirme formatının hazırlanması, 1997
 • Ardışık kesikli reaktörlerde biyolojik fosfor giderimi, 1999,
 • Ankara hava kirliliği verileri ve konsantrasyon haritaları, 1996,
 • Ankara Çimento Fabrikası  ve kalker-kil ocağı entegre projesi çevresel etki değerledirme raporunun hazırlanması, 1996
 • Kağıt fabrikası çevresel etki değerlendirme projesi, 1995
 • Kemerköy Termik Santralı kül barajının çevresel etkilerinin araştırılması projesi, 1994
 • Tuzluçayır eski deponi alanı rehabilitasyon projesi; ön araştırmalar, , 1994
 • Fosil yakıtlar ve bunların çevresel etkileri, 1992
 • Seyfe Gölü çevre düzeni planı, 1992
 • Kapadokya bölgesi çevre araştırma projesi, 1992