Faaliyet Alanı
  • Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
  • Hava, su ve toprak ortamındaki kirleticilerin belirlenmesi,  çevresel verilerin değerlendirilmesi ve kirliliğin önlenmesi için önerilerin geliştrilmesi,
  • Çevre bilimlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
  • Endüstri ve diğer alanlardaki çevre teknolojilerinin uygulamalarını artırmak için projeler gerçekleştirilmesi,
  • Özel bölgeler için çevresel yönetim stratejileri ve planları hazırlanması,
  • Çevre konularında endüstriye ve yerel idarecilere danişmanlık hizmeti verilmesi,
  • Çevresel problemlerin çözümü için resmi kuruluşlar ile endüstri arasındaki koordinasyonun sağlanması,
  • Çevre eğitimini geliştirici çalışmaların yapılması,
  • Çevre problemlerinin çözümünde halkın katılımını artırmak için seminer, kongre ve sempozyumlar düzenlenmesi.