Anasayfa

Merkez, Üniversitenin çevre ile ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde faaliyet gösteren birimlerinin, temel ve uygulamalı araştırmalar yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ve endüstri ile işbirlği yaparak, Üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği heryerde bilim-teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik çevre ile ilgili etkinliklerde bulunan bir kuruluştur.